Εταιρική Ταυτότητα

Η επιχείρηση «Γράφημα» ιδρύθηκε το 1993 σαν κατάστημα φωτοαντιγράφων, δακτυλογραφήσεων και εκδόσεων πανεπιστημιακών βιβλίων. Από το 1999 και μετά λειτουργεί υπό την παρούσα διεύθυνση του Ιωάννη Τσαχουρίδη, ο οποίος είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ως κύρια αντικείμενα της επιχείρησης παραμένουν οι εκδόσεις βιβλίων – οι οποίες εμπλουτίζονται με πανεπιστημιακά και άλλα επιστημονικά βιβλία, πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων και λογοτεχνικά βιβλία (μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές, αυτοβιογραφίες) – οι αυτοεκδόσεις, καθώς και η παραγωγή έντυπου υλικού.

Εδώ και δύο χρόνια λειτουργεί το ψηφιακό μας ραδιόφωνο, το Ράδιο Γράφημα – radiografima.gr, με συνεχές πρόγραμμα μουσικής, μικρά δελτία πολιτιστικών νέων και ανάλογες αναρτήσεις στην ιστοσελίδα μας.

Το 2016 αποτελεί χρονιά αλλαγών και επέκτασης. Νέα δραστηριότητα με επωνυμία «Ι. ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ Διακίνηση Βιβλίων – Κεντρική Διάθεση» που αφορά τη διακίνηση εκπαιδευτικών βιβλίων και βοηθημάτων σε συνεργασία με συγκεκριμένους εκδότες του εκπαιδευτικού βιβλίου. Η προσπάθειά μας αυτή υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο βιβλιοπωλείων σε όλη την Ελλάδα.

Σήμερα, η επιχείρηση «Εκδόσεις Γράφημα» & «Ι. ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ Διακίνηση Βιβλίων – Κεντρική Διάθεση» έχοντας εμπειρία στους τομείς που δραστηριοποιείται, εγγυάται μια επιτυχημένη συνεργασία.

Εκδόσεις Βιβλίων

Διακίνηση Βιβλίων
Κεντρική Διάθεση

Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Παραγωγή Εντύπων

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 248272
Εξαδάκτυλου 5, Θεσσαλονίκη, 546 35